Računovodske storitve

Velikega pomena je spletno računovodstvo, saj imate možnost vpogleda v vaše poslovne knjige preko spleta. Ena večjih prednosti je elektronski prenos vaših podatkov direktno v naše evidence. Računovodskemu servisu omogoča vodenje knjigovodstva vaše organizacije. Stranke lahko same vnašajo del poslovanja (na primer izdajajo predračune in račune, vnašajo potne naloge) in pregledujejo podatke o svojem poslovanju. Uporabniške pravice za stranke servisa so popolnoma nastavljive.

Vsi dokumenti in obračuni se samodejno knjižijo v glavno knjigo, davčne evidence (kadar je potrebno), pripravljajo pa se tudi vsa poročila za državo. Vsakič, ko se uporabnik prijavi v program, ima zadnjo različico programa, ki je vedno usklajena zakonodajo.

V sklopu računovodskih storitev opravimo za stranke: